KDO NEŘÍDÍ, NEOVLÁDÁ...

Sebeřízení je schopnost řídit sebe a svůj vlastní život. Je to velice užitečná a oceňovaná dovednost. Znalost vlastních silných stránek, schopnost soustředit se, dokončovat úkoly až do konce a umění určovat si priority – to vše nám ulehčí cokoliv, do čeho se pustíme. Pomáháme nastavit správné techniky a nástroje podporující schopnost sebeřízení. Poskytujeme konzultace, vedeme tématické workshopy, trénujeme týmy i jednotlivce.

POCIT

Může být slabě vnímaná i obtížně pojmenovaná emoce, myšlenka, vjem, případně jejich kombinace. Nejčastěji známe pocity libé, nelibé, pozitivní, negativní nebo neutrální. Vnímáme je jak smyslově, tak mimosmyslově. Jsou odrazem vnějšího dění, zdrojem energie a síly, jsou nástrojem změn.

SEBEPOZNÁNÍ

Každý den máme možnost poznávat a chápat prožitky druhých. Máme však také velké množství možností získávat informace o své vlastní osobě. Sebepoznání je tedy proces poznávání sebe sama v různých situacích, které nám umožňuje pochopit motivy a příčiny svého chování. Je důležitým prvkem našeho duševního zdraví, dovoluje nám lépe a rychleji reagovat na podněty a přizpůsobovat se novým situacím.

 
 
PRIORITY

Slovo "priorita" je odvozeno od latinského slova "prior", což nejčastěji znamená "první". Má-li být naše práce opravdu účinná a efektivní, je důležité si umět stanovit priority, tedy posloupnost úkolů. Zároveň bychom měli efektivně využívat zdrojů, které máme k dispozici (tělo, mysl, čas). Znalost a implementace správných technik pomáhají udržet v pozornosti stanovené priority – tedy „co“, „kdy“ a „jak“.

 
SOUSTŘEDĚNOST

Ať už vykonáváme jakoukoliv činnost, potřebujeme se na ni soustředit. Naše schopnost soustředit se nám umožňuje uplatňovat tvůrčí schopnosti, pracovat efektivně a užívat si každého okamžiku. Dovede nás ke zjednodušování, k zúžení pozornosti na ty nejzákladnější věci, tedy na ty, na nichž záleží nejvíce, které mají nejvyšší prioritu. Pokud se nebudeme soustředit, nezvládneme pořádně ani žádnou aktivitu.

MOTIVACE

Je jedním ze základních psychických procesů. Motivace je vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka k něčemu. Může být aktivována vnitřně (sebemotivace) nebo z vnějšího prostředí. Motivovaný člověk je výkonnější, více se soustředí na dosažení určitého cíle.

 

1085

účastníků programů

106

workshopů

37

přednášek

144

konzultací

KOMU JSME POMOHLI...

JSME RÁDI, ŽE NAŠIMI KLIENTY JSOU MIMO JINÝCH TYTO SPOLEČNOSTI