BEZ CÍLE TO NEJDE...

O Vašem úspěchu či neúspěchu rozhoduje především znalost prostředí a také schopnost práce s informacemi, které potřebujete svým podřízeným, partnerům a zákazníkům poskytnout. Prezentace je nástroj na předávání informací. Pomáháme zvládat prezentace po stránce technické i obsahové. Naučíme Vás pracovat s programy, technikou, provedeme Vás přípravou prezentace od “A” do “Z”. Poskytujeme konzultace, vedeme tématické workshopy, trénujeme týmy i jednotlivce.

CÍLE

Příprava každé úspěšné prezentace musí začít od jejího konce, tedy cíle. Pokud máte jasně definovaný cíl, je snadnější příprava strategie k jeho dosažení.

PUBLIKUM

Znalost cílové skupiny posluchačů - publika je důležitá nejen pro obchodně zaměřené prezentace, ale pro jakýkoliv veřejný projev, kterým chceme posluchače skutečně oslovit. Věnujte čas analýze posluchačů a jejich potřeb. Předejdete tak případným nedorozuměním, nepochopením a nenaplněným očekáváním.

STRUKTURA

Pokud známe cíle a publikum, můžeme začít připravovat prezentaci, tedy o čem budeme hovořit a co posluchačům předáme. Strukturu prezentace připravujeme co nejjednodušší. Odlišením jednotlivých jejích částí, např. úvod, hlavní část a závěr umožní posluchačům snazší orientaci.

ČAS

Věnujte přípravě dostatek času. Není nic horšího než prezentace připravená v časové tísni a pod stresem. Připravte prezentaci, nechte ji “uzrát” a dolaďte poslední detaily. Dobře připravená prezentace dokáže zaujmout publikum a udržet jeho pozornost. Není umění mluvit hodinu, ale zaujmout a říci vše podstatné během několika málo minut.

TECHNIKA

Před prezentací je důležité promyslet nejen podobu vizuálních pomůcek, ale také výběr techniky. Technika výrazně ovlivňuje způsob sdělení a podání prezentace, včetně vystupování řečníka. Nevhodně zvolená technika může řečníka i posluchače rušit, a tím snížit přesvědčivost projevu.

FORMA

Klíčem k úspěšné prezentaci je její forma. Nezapomínejme na skutečnost, že nikdo nečeká ideální prezentační výkon, ale čeká přínos z prezentace. V první řadě mysleme na posluchače, vyjadřujme se stručně, držme se tématu a hlavně věřme sami sobě a tomu, co říkáme.

1085

účastníků programů

106

workshopů

37

přednášek

144

konzultací

KOMU JSME POMOHLI...

JSME RÁDI, ŽE NAŠIMI KLIENTY JSOU MIMO JINÝCH TYTO SPOLEČNOSTI