KDYŽ ONI NIC NEVÍ...

Nefungující interní komunikace je jednou z příčin konfliktů ve firmách a v důsledku vede k nadměrné fluktuaci. Projevuje se demotivací, nerozhodností, pasivitou, frustrací, ztrátou důvěry v úspěch, ztrátou loajality a sníženou výkonností pracovníků. Pomáháme s nastavením komunikačních pravidel, učíme technikám předávání a sdílení informací. Poskytujeme konzultace, vedeme tématické workshopy, trénujeme týmy i jednotlivce.

PROSTŘEDKY

Prostředků interní komunikace je nepřeberné množství, ať už formálních či neformálních. Mají jedno společné, pomáhají dosáhnout vytyčených cílů. Aby komunikační prostředky měly svůj kýžený efekt, je zapotřebí jejich správné nasazení.

PRAVIDLA

Při sdělování informací, mezi odesílatelem a příjemce, je nutné dodržovat pevná pravidla. Plánování komunikace, stejně jako její kódování a dekódování, jsou jedny z nejdůležitějších. Zajišťují porozumění předávaných informací a s pomocí zpětné vazby i jejich pochopení.

NÁSTROJE

Komunikační nástroje zajišťují efektivní práci se zdroji a prostředky tak, aby byli naplněny všechny cíle interní komunikace. Pomáhají předávat relevantní informace včas a pravdivě, zajišťují informování o firemních strategiích a dění ve firmě, zvyšují maximální angažovanost zaměstnanců.

 

1085

účastníků programů

106

workshopů

37

přednášek

144

konzultací

KOMU JSME POMOHLI...

JSME RÁDI, ŽE NAŠIMI KLIENTY JSOU MIMO JINÝCH TYTO SPOLEČNOSTI