ÚSPĚCH NENÍ PRO KAŽDÉHO

Proč jsou někteří manažeři více úspěšní a někteří méně? Kde hledat příčiny neúspěchu manažerů? Na to Vám můžeme odpovědět. Je to nezvládáním základních manažerských dovedností. Techniky, které manažery učíme, pomáhají ke zdokonalení právě těchto dovedností. Poskytujeme konzultace, vedeme tématické workshopy, trénujeme týmy i jednotlivce.

KOMUNIKACE

Komunikace je nedílnou součástí každodenní práce manažera. Je proto kladen důraz na komunikační dovednosti manažerů. Zvládání technik a metod jednání, aktivní naslouchání, práce se zpětnou vazbou, to vše a mnohé další podstatnou měrou rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu.

PLÁNOVÁNÍ

Dobrý manažer se neobejde bez plánování a určování priorit. Osvojením správných technik dokáže manažer efektivně pracovat s časem, definovat dlouhodobé a krátkodobé cíle, eliminovat chyby a snižovat stres. 

ORGANIZOVÁNÍ

Pravidla a vymezení vzájemných vztahů jsou nezbytným nástrojem manažera k řízení činností. Zajišťují koordinaci lidí, zdrojů a plnění určitých záměrů. Výběr správné techniky a nastavení procesů jsou klíčové pro zabezpečení dosahování cílů.

VEDENÍ

Vedení je cílevědomý proces ovlivňování podřízených tak, aby jejich činnost úspěšně naplnila definované cíle. Správným použitím metod a technik ukazuje manažer cestu týmu a zajišťuje úspěšnost celé firmy.

ROZHODOVÁNÍ

Manažer, který neumí rozhodnout, není člověkem na správném místě. Rozhodování, tedy zvládání procesu vybírání nejlepší akce ze všech možných, za účelem nejlepšího naplnění možnosti, je jednou z nejtěžších dovedností manažera. Ovládnutí rozhodovacích postupů je pro úspěšného manažera klíčové.

KONTROLA

Objektivní vyhodnocování práce z hlediska stanovených cílů je další z procesů, které musí manažer umět zvládat. Kontrola je proces zjišťování, jak a zdali jsou stanovené cíle skutečně dosahovány. Osvojení efektivního systému kontroly pomáhá manažerovi k odstranění odchylek od standardů a zvyšuje objektivnost dosažených výsledků.

1085

účastníků programů

106

workshopů

37

přednášek

144

konzultací

KOMU JSME POMOHLI...

JSME RÁDI, ŽE NAŠIMI KLIENTY JSOU MIMO JINÝCH TYTO SPOLEČNOSTI